home / nieuwsnieuws

EU begroting 22-04-2013 - 15:30


Nieuwe EU begroting 2014-2020


Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie zijn de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten het eens geworden over een verlaging van de Europese meerjarenbegroting. Het plafond van de begroting is vastgelegd op 959 miljard euro (1 procent van het bruto binnenlands product van de EU) voor de periode 2014-2020. Dat is 85 miljard euro minder dan de Europese Commissie noodzakelijk acht.

 
Het Europees Parlement (EP) heeft voor het eerst medebeslissingsrecht en moet nog instemmen met deze begroting. Dit zal plaatsvinden op 13 en 14 maart a.s. in Straatsburg. De bedoeling is om per 1 januari 2014 te starten met de nieuwe programma's. Omdat de eigen middelen van de EU - de contributie van de lidstaten, BTW en douaneheffingen samen - lager zijn dan het budget dat nu is begroot voor zeven jaar, moet de Europese Commissie schuiven met budgetten.

 
Binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014 tot en met 2020 is er voor de drie fondsen EFRO, ESF en CF samen 325,1 miljard euro beschikbaar, waarvan 49,4 miljard bestemd is voor welvarende regio's. Het bedrag voor grensoverschrijdende samenwerking (Interreg) is vastgelegd op 8,9 miljard euro. Voor duurzame gemeentelijke initiatieven is een potje van 330 miljoen beschikbaar.
Dit is 29,7 miljard lager dan er voor de structuurfondsen beschikbaar was in de huidige periode (354,8 miljard totaal).

 


TerugTerug naar overzicht