home / scn

Supply Chain Nederland (SCN)


SCN is een logsitiek adviesbureau dat oplossingen biedt aan bedrijven volgens het KISS-principe; Keep it Simple Stupid. De kracht van SCN is het vereenvoudigen van complexe vraagstukken. Indien de oplossing niet op één A-4 kan worden beschreven is het veelal te ingewikkeld om de gewenste oplossing te implementeren.
De missie van SCN is het analyseren en optimaliseren van logistieke ketens. SCN optimaliseert de verschillende logistieke processen in uw bedrijf, dit doet SCN door een grondige analyse en vervolgens een advies.